Jelképek szimbolikus értelmezése

Párt-logók

A négy parlamenti párt logóit nézve – főleg, ha az ember grafológus – különböző asszociációk jutnak az eszébe.

Hiszen a logón betűk vannak, amelyeknek a nagysága, jellege, dőlése, színe mind olyan információkat hordoznak, amelyek többsége grafológiai módszerekkel elemezhetők. Mellettük, bennük, vagy körülöttük képek láthatóak, amelyeknek a konkrét tartalom mellett szimbolikus tartalmuk is van, ennek a meg-fejtése azonban már korántsem annyira egzakt, mert egy-egy kép más és más tartalmat hív elő a tudattalanunkból és a tudatunkból.

Ráadásként ott vannak a színek, melyek szintén szimbolikus jelentéssel bírnak.

Nincs könnyű helyzetben az a grafológus, aki meg akarja fejteni ezeket a jelentéstartalmakat: jelen esetben én, mert más grafológusok, – akik más szemszögből, a saját szubjektumukon keresztül szűrik meg a világot, – más megfejtésre juthatnak. Vajon egyetértenek-e az én elemzésemmel?

MSZP

A nagyobbik kormánypárttal kezdem a sort. (1. sz. ábra) A párt a Magyar Szocialista Párt, rövidítése, az MSZP, erőteljes, széles, betűkkel van írva, jelezvén ezzel azt, hogy olyan pártnak tartja magát, amely megbízható, stabil, az emberek számíthatnak rá, mert biztos talajon áll. Masszív betűképzése azt sejteti, hogy széles alapokon áll, nagy tömegbázissal rendelkezik.

A virágszirmait 180 foknál szélesebbre táruló szegfű is azt sugallja, ahogyan kinyílik, mindenki felé kinyúlik, mindenkit befogad, olyan szélesre tárja ki magát. A sok szirom jelképezheti azt is, hogy a párton belül az egység mellett teret kaphatnak azok a nézetei is, akik egy kicsit másként gondolkodnak, akik friss szeleket akarnak hozni ebbe a régi – új pártba.

A színek a magyar zászló színeit hordozzák, ezzel jelképezik, hogy magyar pártról van szó, a szegfű és az alatta levő kis négyzet is vörös, a párt neve sötétzöld. A vörös szín az életet, a tüzet, a vér lüktetését, az energiát jelképezi, az érzelmeket, a gyarapodást. Ezzel azt az üzenetet hordozza magában, hogy élő, gyarapodó párt. Az erős vörös szín azonban én-hangsúlyt, magabiztosságot, de telt, tüzes, intenzív árnyalatával tolakodást, valamint nagy arányban jelenlevőként agresszivitást is jelenthet. Ez utóbbi értelmezést erősítheti, erősíti, hogy a szegfű szirmai meglehetősen hegyesek, szúrnak, olyan a kiképzésük, mint a kerítésléceknek, nem finoman cirkalmazott szirmokat láthatunk, ami a valódi szegfű sajátja, ez a stilizált virág nem lágy, nem elfogadást jelentő vonalvezetéssel készült. Ezek a kiálló, kemény szirmok annak a jelei is lehetnek, hogy a párt nem hagyja magát, s ha kell, ki-áll az érdekei mellett, vállalja a konfliktusokat, sőt harcos múltjára tekintettel eredendően is készen áll rá.

A virág alatt látható négyzet is sarkos, valószínűleg a zászlót, a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlóját jelképezi, de mivel a vörös szegfű is erre utal, így akár feleslegesnek is mondható ez a színismétlődés.

A képi egyensúly a színhasználatban erőteljesen megbomlott, eltolódott a vörös szín irányába. A be-tűkre jellemző zöld szín a harmónia jele, de itt láthatóan kisebbségben van.

SZDSZ

A kisebbik kormánypárt, az SZDSZ, azaz a Szabad Demokraták Szövetsége logója összetettebb vonal-vezetéssel készült. (2. sz. ábra)

A szimbólum bal oldalán lévő körben – ami a teljességet jelenti – repülnek a szabad demokratákra jellemző madarak. Ez jó szimbólum, mert „a madarak a szabadság vándorai”, ezeket látva a szabad szellemre gondolhat az ember, azokra az eszmékre, amelyeket nem kötik a valóság rögei. Színezetükben a magyar zászló jelenik, meg, mert a 3 madár színe és színének sorrendje megegyezik a zászló színeivel. A szimbólum kék alapszíne a béke, nyugalom, anyai szeretet jelképes színe, ezzel azt sugallja, hogy nyugodtan bízhat az ember ebben a pártban, itt nem éri erőszak, itt béke, rend és nyugalom van. A kör folytatása egy olyan téglalap, azaz négyszög lenne eredendően, amelynek lekerekítették a végeit, vagyis nem derül ki valójában, hogy milyen síkidomról van szó. Áttételesen ez azt is jelentheti, hogy nem karakteres a dolog, az eszme-rendszer, az élek le vannak tompítva, itt nem a harc, nem a másokba való kemény belemenés a lényeg, hanem inkább a konfliktusok kerülése. Mintha a kör négyszögesítése is zajlana jelenleg, s a jövőben is, hiszen ez a síkidom a szimbólum jobb oldalán van, azaz a jövő felé mutató végén látható.

A logó jobb oldalán a hosszú síkidom egy határozott árkádot képez jobbra, a szociális oldal felé, ez arra utalhat, hogy nem engednek beleszólást a dolgaikba, keményen lezárnak. Együttesen ezek a jelek arra utalhatnak, hogy próbálják kikerülni a konfliktusokat, de ha „helyzet van”, semmiképpen nem akarnak megalkudni, alkalmazkodni, közösen levédik magukat a külső hatásoktól. Ugyanakkor az árkádos lezáró vonal egy védőpajzsra is emlékeztet, amivel a párt megvédheti magát. Mivel a jelkép bal oldala is a benn-foglalt kör miatt egy árkád, ez a logó azt is jelzi egyben, hogy ez a párt jobbról is, balról is levédi magát, s igyekszik kis támadási felületet hagyni. A betűk arányosak, teltek, szépen formáltak, bár nem olyan masszívak, mint az MSZP betűi, mégis stabilitást tükröznek. A betűk színe fehér, ami a tisztaság, az ártatlanság szimbóluma. Összességében azt sugallja ez a logó, hogy ez a párt a nyugalom, a béke pártja, de olyan, amelyik éles helyzetben nem hagyja magát másoktól befolyásoltatni, sőt inkább ő nyomul pajzsként mások felé.

MDF

A kisebbik ellenzéki párt az MDF, azaz a Magyar Demokrata Fórum. (3. sz. ábra) A magyarság itt nagyobb hangsúlyt kap mind a színeket, mind a motívumot illetően. Itt is megtalálhatóak a magyar zászló színei, csak nagyon kevés a piros, és jóval több a zöld szín. A piros szín a tulipán egyik lepellevelében van jelen, képzése itt is szúrós, kemény, éppen úgy, mint az MSZP logójában a virágszirom. A személyiség érettségét, mások védelmezését és a harmóniát jelentő zöldje szerencsére nem töményen „telizöldként” látszik, hanem szinte csak a határoló vonalakban jelentkezik, ezáltal az egyensúly eltolódása sem olyan látványos. A sötétzöld színű, kisebb foltok majdnem kiegyenlítik egymást a pirossal. Érdekes, hogy a tulipánnak csak egészen kicsi része piros színű, hiszen a valóságban ez nem így fordul elő.

Valószínűleg direkt nem akart a szimbólum készítője túl sok vörös színt használni a rajzban, azaz el akart határolódni a szocializmus, a kommunizmus, a munkásmozgalom vörösétől, az uralkodó párt eszmerendszerétől.

A tulipán, noha nem magyar, hanem török eredetű virág, már évszázadok óta magyar szimbólum is. A gyerekek tulipán alakú koronát rajzolnak, ez a virág már bele van kódolva a kollektív tudattalanunkba, mint „magyar” virág, így megfelel a pártban is deklarált névnek, ez tehát szerencsés választás. Mind a tulipán fejében, mind a virág termőjére utaló részében sötétzöld csepp alakú, illetve tojásdad alakú folt látható, ez a magkezdemény lehet, a megújulás, a növekedés csíráját, lehetőségét is hordozza ez a párt magában. A betűk nagyok, szélesek, figyelemfelkeltőek, s a magyar színekkel és a „magyar” virággal együtt érthető jele az MDF-nek. A tulipán levelei szélesek, talán túl szélesek is, s jobbra is, és balra is árkádosan zárnak, úgy jelennek meg, mintha a jobb-oldali, s a baloldali párttól jövő hatásoknak egyaránt ellent tudnak állni, hiszen ez a párt a normál középútnak tartja magát. Ugyanakkor mindkét irányba szúr a levelek vége, vagyis képes megvédeni magát, s ha kell, akár támadni is mindkét oldal felé. Érdekes, hogy a virág levelei kevésbé levelekre, inkább a turul madár szárnyaira hasonlítanak, ezzel is jelezve az „ősi magyar” jelleget, érzületet. A jelentéstartalom sokaknak nem tetszhet, de a logó azt mutatja, amiről valójában szól, azaz jól el van találva.

Fidesz

A nagyobbik ellenzéki párt a FIDESZ, a Fiatal Demokraták Szövetsége. (4. sz. ábra) Jelképük egyszerű, a négy párt közül a legegyszerűbb, mégis mindenki által ismert és értelmezhető. A kör az egészlegesség, a teljesség szimbóluma, nincs eleje és vége, nincsenek benne sarkok, szögletek, nincs éle, ami vág, nincs hegye, ami szúr, s mivelhogy körlemez, egyértelműen meg vannak határozva a pontjai, az értelmezési tartománya. Már a kisgyerek is az alapfirkák között a pont, és a különböző irányú egyenesek után közvetlenül a kört rajzolja. A természetben is állandóan jelen van a Nap, vagy Hold képében, a gyümölcsök formájában.

A kör színe narancssárga, ez a piros energiájából, az érzelmek és a vér színéből, a tűz vöröséből valamint a Nap sárgájából született, – a sárga férfias, apai szín, a tudat színe. Ez a kevert szín férfias karaktert, energiát, nagyfokú tudatosságot jelent, és emellett egészséges mértékű agressziót is sugall. A Fidesz indulásakor a narancs volt a jelképük, s ez a szín erre is utal, vagyis „jogfolytonosságot” is mutat.

A pártra jellemző betűszó a narancs kör belsejében van, fehér színnel készült, a betűk mérete nagy, jól láthatóak, alakjuk megnyúlt, a felső zóna irányába, a fény felé tartanak, ezzel azt jelképezik, hogy fontos számukra a szellemiség, a tudatosság, esetleg az istenhit. A betűk szélessége arányos a betűk magasságához, de inkább szélesek, mint keskenyek. A betűk 75 fokos szögben jobbra dőlnek, ez arra utalhat, hogy a Fidesz extrovertált, nyitott, befogadó párt, és a jobbra dőlés a szociabilitás felé való irányulást is mutatja, s ebből azt lehet vélelmezni, hogy ez a párt, ennek a pártnak a tagjai figyelembe veszik mások érdekeit is.

A betűk színe fehér, ami a tisztaság, az ártatlanság színe, s a fehér a naranccsal együtt nem üti egymást. Ez a színkombináció légiességet áraszt, mert a kör színe a felkelő Nap színe is, ami majd készül fényével beborítani a világot. A kör a térszimbolika szerint úgy is értelmezhető, mintha belülről minden irányba girlandosan törne a középpontból előre, kifelé, miközben növekszik, kívülről nézve viszont minden irányból árkád, vagyis lezár, tehát jobbról is és balról is képes elhatárolódni, s védeni magát. A körlemez területéhez képest a körvonal a lehető legrövidebb határoló vonal, vagyis ha a kört gömbbé dimenzionáljuk a térben, a tömegéhez képest a legkisebb felületet adja. Az állatvilágban a csordaállatok összetartanak, kör alakban rendeződnek, mert így tudják a legkisebb veszteséggel megvédeni magukat a bárhonnan érkező támadások ellen. A kör tehát belülről nyílik, kívülről zár, s maga az egység.

Ez az egyedüli párt a négy közül, ami nem hordozza jelképében a magyar zászló színeit, ezzel eltér a másik háromtól, külsőségeiből nem is lehet megállapítani, hogy magyar pártról van szó. Ez a jelkép ugyanakkor tiszta, világos, egyszerű, legalábbis ezt az érzetet kelti, a dinamika viszont hiányzik belőle.

Ezeket az értelmezéseket el is lehet fogadni, de vitatkozni is lehet velük, mert valójában ez a cikk gondolat-ébresztőnek készült, abból a kiindulási alapból, hogy mi mindenre asszociálhat az ember, ha megnézi szimbólumokat s megpróbálja meglátni és értelmezni a mögöttes tartalmakat.

(Forrás:Grafológia folyóirat)